Deklaracja dostępności
to dokument o dostępności strony www
lub aplikacji mobilnej,
którego umieszczanie w internecie wymaga ustawa o dostępności cyfrowej.
Deklarację sporządza się wg wzoru
Ministerstwa Cyfryzacji
dla każdej strony www
i aplikacji mobilnej podmiotu publicznego. ... (WCAG 2.1.)