Miejska Biblioteka im. Walentego Fiałka w Chełmnie organizuje dla czytelników
konkursy literackie i plastyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi,
lekcje biblioteczne, wystawy itp...Imprezy w kolejnych latach:

 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003 i starsze

 • 2012

  Konkurs "Wybitni ludzie dawnego Chełmna",


  Wystawa pt."Nasze Miasto"


  Wystawa o Januszu Korczaku


  Widokówki ze zbiorów prywatnych rodziny Bruskich


  Wystawa pt.: "Z dziejów chełmińskiego futbolu"  Tydzień Bibliotek 2012


  Wystawa prac plastycznych Barbary Nowackiej.


  Spotkanie autorskie z Mikołajem Łozińskim


  W 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka w Chełmnie
  doczekała się remontu generalnego. Z racji tego, iż obiekt pochodzi
  z 1811 roku i jest wpisania w rejestr zabytków, możliwe było włączenie go w:
  III ETAPU PROJEKTU PN. "OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIASTA CHEŁMNA"
  WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
  REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013.
  Zamknięcie Biblioteki nastąpiło 27 czerwca 2011 r. Mieliśmy na ten moment zakupione kartony,
  opracowaną strategię, spakowane magazyny oraz pomieszczenia administracyjne.
  Po spakowaniu całości księgozbioru w dniach od 4 do 6 lipca przewieźliśmy go
  wojskowym samochodem ciężarowym do 3 Pułku Drogowo-Mostowego.
  We wcześniejszych ustaleniach z Dowódcą przewidziano 2 pomieszczenie na 2. piętrze jednego
  z budynków na terenie koszar przy al. 3 Maja 4. Z pomocą bibliotekarzom przyszli
  strażacy, wojsko, pracownicy oddelegowaniz Urzędu Miasta. Zakres wykonanych prac to:
  wymiana instalacji elektrycznej, stolarki okiennej, drzwi, adaptacja pomieszczeń piwnicznych
  pod potrzeby magazynu zbiorów, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu,
  wymiana tynków zewnętrznych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
  budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, malowanie elewacji, wykonanie instalacji
  klimatyzacji pomieszczeń czytelni i wypożyczalni dla dzieci oraz magazynu zbiorów.
  Dzięki odzyskanym środkom ze sprzedaży miedzi z poszycia dachu i pokrycia gzymsów
  można było wykonać dodatkowo malowanie wewnątrz budynku, modernizację sufitu
  w wypożyczalni dla dorosłych oraz ułożyć nowe wykładzin. W okresie trwania remontu
  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej wyraził zgodę na wydłużenie godzin otwarcia
  Punktu Bibliotecznego na os. M. Kopernika. Dzięki temu czytelnicy mieli dostęp do naszych zbiorów.
  Dokonywaliśmy zakupów nowości wydawniczych, które w większości również trafiły do punktu.
  Pracownicy znaleźli lokum w sąsiedztwie, tj. w Szkole Podstawowej nr 1 przy al. 3 Maja 5.
  Wykorzystano ten czas m. in. na uzupełnienie Bibliografii Regionalnej, wycinków prasowych,
  zakończono uzupełnianie programu "SOWA" w protokoły ubytków, wykonywano prace bieżące.
  Remont zgodnie z przyjętym harmonogramem prac zakończono z końcem grudnia 2011 r.
  Wielkie sprzątanie rozpoczęliśmy 20 grudnia. Już 10 stycznia byliśmy gotowi na przewożenie
  regałów z magazynów przy Dworcu PKS gdzie były składowane na czas remontu.
  Po ustawieniu regałów, 17 i 18 stycznia przyszedł czas na powrót księgozbioru.
  Pomogli nam znowu żołnierze i pracownicy UM. Bibliotekarze do 3 lutego uporali się z ułożeniem
  zbiorów, tak aby od 6 lutego czytelnicy mogli ponownie korzystać z wypożyczeń i usług
  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie.
  Koszt wykonanych prac wg harmonogramu rzeczowo-finansowego to 522.238,63 zł
  z czego 63% czyli 339.455,11 pochodziło ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

  Elweacja przed remontem

  Elweacja po remoncie

  Wejście przed remontem

  Wejście po remoncie

  Wypożyczalnia dla dorosłych przed remontem

  Wypożyczalnia dla dorosłych po remoncie

  Czytelnia przed remontem

  Czytelnia po remoncie


  Spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim