W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie
znajdują się trzy oddziały. Realizują one zadania indywidualnie oraz wspólnie.
Z dniem 1 stycznia 2007 roku Biblioteka przestała aktualizować katalogi kartkowe.
Całość księgozbioru jest skomputeryzowana w systemie "SOWA".


PARTER

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Poza udostępnianiem księgozbioru i działalnością informacyjno-bibliograficzną, w wypożyczalni działa punkt wypożyczeń "Książki mówionej" (kasety magnetofonowe, filmy wideo, mp 3 oraz wydawnictwa alternatywne).

Dla czytelników od 11 października 2006 roku na antresoli zainstalowano stanowisko komputerowe z dostępem do katalogów komputerowych.

Dorosłym miłośnikom czytania Biblioteka proponuje uczestnictwo w Dyskusyjnym Klubie Książki. Raz w miesiącu, po zgłębieniu określonej treści, podczas spotkania jest ona przedmiotem dyskusji.

Na oś. Mikołaja Kopernika od stycznia 2005 roku działa punkt biblioteczny zainicjowany przez p. Irenę Lamus,obecnie prowadzony przez bibliotekarzy.

Ozdobą Wypożyczalni są cyklicznie zmieniające się wystawy rocznicowe (osobowe i przedmiotowe) oraz tematyczne. Biblioteka promuje twórczość lokalną poprzez organizowanie indywidualnych wystaw pod hasłem: "Chełmnianie i ich pasje". Przykładem wystaw okolicznościowych są m. in. "Dni Chełmna".


PIĘTRO

Oddział dla Dzieci

Na najmłodszych czytelników przede wszystkim czeka szeroka oferta wydawnicza. Dzięki organizowanym spotkaniom autorskim Biblioteka umożliwia bezpośredni kontakt z pisarzami. Wśród pisarzy dziecięcych byli to m. in. Wanda Chotomska, Alicja Patey-Grabowska, Anna Kühn-Cichocka.

Prowadzony cykl lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków pozwala stopniowo, poprzez zabawę, rozbudzić w nich nawyk czytania oraz dostrzeganie przyjemności i korzyści płynących z czytania. Z Oddziałem współpracują również szkoły pozostałych szczebli edukacyjnych. Prócz spotkań tematycznych Bibliotekę odwiedzają przyszli czytelnicy na lekcjach organizacyjnych

Oddział organizuje różne rodzaje konkursów: wiedzy, plastyczne, recytatorskie. Podobnie jak Wypożyczalnię dla Dorosłych, zdobią go plastyczne prace pokonkursowe. Redakcje prasy lokalnej ułatwiają działalność informacyjną poprzez zamieszczanie ogłoszeń zapowiadających oraz podsumowujących organizowane imprezy.

W czasie ferii zimowych na dzieci czekają przygotowane zabawy oraz cyklicznie realizowane wyjścia do chełmińskich zakładów oraz instytucji (m. in. drukarnia, Klub Turystów Wodnych, poczta).

Biblioteka włącza się w imprezy o zasięgu miejskim, powiatowym oraz ogólnokrajowym, jak m. in. "Tydzień Bibliotek", "Cała Polska czyta dzieciom" z bogatą ofertą programową.


Czytelnia

Chełmińska Czytelnia może pochwalić się bogatym, systematycznie aktualizowanym księgozbiorem z funduszy Biblioteki, dofinansowania Starostwa Powiatowego w Chełmnie, dofinansowania w ramach "Programu Bibliteki Narodowej", "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek".Ciekawostką są również 4 starodruki.

W ramach zadania realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (program "Ikonka") 29 marcu 2004 roku utworzono przy Czytelni w Chełmnie 3-stanowiskową czytelnię internetową.
Dzięki udziałowi w programie "Akademia Orange dla Biblitek"(obecnie"Orange dla Bibliotek)"użytkownicy Biblioteki mogą bezpłatnie korzystać z dostępu do
Internetu
W Czytelni wyodrębniono księgozbiór regionalny. Opracowuje się również od 2005 roku bieżącą bibliografię regionalną w programie "SOWA 2".

Na szczególną uwagę zasługują materiały dotyczące patrona biblioteki, Walentego Fiałka. Są to przede wszystkim książki wydane drukiem i nakładem, wycinki prasowe, fotografie.

W Czytelni gromadzone są również DŻS jak: zaproszenia, plakaty, ogłoszenia, ekslibrisy, kartoteki wycinków prasowych dotyczących regionu.

Czytelnia realizuje również lekcje biblioteczne (m. in. cykliczne dla młodzieży maturalnej), wystawy i konkursy.