Statut oraz Regulaminy obowiązujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Waletnego Fiałka w Chełmnie: