Oferujemy:

WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU DLA DZIECIPracownicy biblioteki w czasie ferii zimowych organizują dla dzieci
zwiedzanie chełmińskich zakładów i instytucji:

   w Telekomunikacji - 2001

na Poczcie - 2002  

  w Komendzie Powiatowej Policji - 2004

Czas Chełmna - 2006  


ZIMOWE FERIE 2007

Podczas tegorocznych ferii organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmnie dzieci i młodzież w grupie liczącej od 10 do 15 osób uczestniczyła w zajęciach, w czasie których prócz głośnego czytania prowadzone były zabawy mające na celu przybliżyć działalność biblioteki. Wykorzystano fragmenty książki pt;: "Julek i Julka". Ponadto prowadzono zabawy integracyjne i słowne połączone z zajęciami plastycznymi. Dodatkową atrakcją przygotowaną dla uczestników ferii zimowych były odbywające się co środę spotkania w Klubie Turystów Wodnych.
ZIMOWE FERIE 2008

Podczas tegorocznych ferii zimowych organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmnie przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych aktywnie uczestniczyli w zajęciach i wspólnych zabawach. Codziennie odbywało się głośne czytanie "Baśni" Andersena. Między innymi dzieci miały okazje zwiedzić dokładnie cała bibliotekę oraz zapoznać się z procedurami: zakupu, wprowadzania nowości do księgozbioru biblioteki i wypożyczania. Ostatniego dnia zajęć zostały przygotowane poczęstunki i wręczone nagrody.


ZIMOWE FERIE 2009

Podczas ferii zimowych organizowanych w 2009 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmnie przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych - łącznie ponad 10 osób, chętnie uczestniczyły w zajęciach. Każdego dnia czytano "Baśnie" braci Grimm. Następnie dzieci rozwiązywały krzyżówki i aktywnie uczestniczyły w grach i zabawach ruchowych mających na celu integrację grupy.

ZIMOWE FERIE 2010

Podczas ferii zimowych w 2010 roku organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmnie przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych w grupie liczącej 10 osób aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Celem ferii było przybliżenie młodym czytelnikom historii działalności biblioteki, oraz zapoznanie dzieci z pracą bibliotekarzy w poszczególnych działach.

ZIMOWE FERIE 2011

Podczas ferii zimowych organizowanych w 2011 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmnie przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych w grupie liczącej około 10 osób uczestniczyły aktywnie w zajęciach. Każdego dnia oprócz głośnego czytania odbywały się zabawy słowne oraz rozwiązywanie krzyżówek i rebusów. Wykorzystano fragmenty z ksiązki pt.: "Co to znaczy czyli 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń" Grzegorza Kasdepke. Przeprowadzono również zabawy integrujące grupę połączone z zajęciami plastycznymi.

ZAJĘCIA Z MALUCHAMI W 2013 ROKU

Pani Dorota Kierzkowska cyklicznie spotyka się z naszymi milusińskimi ucząc ich życia bibliotecznego.

ZAJĘCIA Z MALUCHAMI W OKRESIE FERII 2014 ROKU.